meme estetiği ve iz

Meme Estetiğinde İz Kalır mı?

Estetik ameliyatların akılda soru oluşturan en temel unsurunu, uygulanan işlemler sonrası oluşan izler oluşturmaktadır. Plastik cerrahi operasyonların hepsinde cerrahi iz çok önemli bir yere sahiptir. Genel itibariyle amaç, minimal izler bırakmaktır.

Günümüz teknolojik koşullarında meme estetikleri sonrası iz kalması kaçınılmazdır. Ancak kalacak olan izlerin olabilecek en minimal şekilde gerçekleştirilmesi ve kişinin gündelik yaşamında olumsuz etkiler oluşturmaması bakımından özellikle çalışmalar yapılmaktadır.

Meme estetiklerinde, özellikle meme küçültme ameliyatları sonrası oluşabilecek izlerden dolayı, büyük memelere sahip kişiler mevcut şikayetlerine ve yaşadıkları olumsuzluklara rağmen ameliyattan kaçınmaktadır. Ancak, gelişen ameliyat teknikleri doğrultusunda meme estetikleri sonrası oluşan izlerin çok daha az belirgin olması sağlanabilmektedir.

Meme Estetiğinin En Önemli Unsurları Nelerdir?

Meme estetikleri; meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme olarak sıralanabilmektedir. Bütün bu uygulamaların temelinde hem meme yapısının daha estetik görünüme kavuşturulması hem vücut yapısıyla meme oranlarının dengeli hale getirilmesi hem de meme sağılığına bağlı olarak vücut sağlığının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Meme yapısında fiziksel ve estetik dengeyi amaçlayan meme estetiği uygulamalarında, bütün plastik cerrahi işlemlerde olduğu gibi minimal kesiler yapılarak amaçlanan unsurlar sağlanmaktadır. Bu bakımdan meme estetiğinde minimal kesi izleri oluşturulması, meme estetiğinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Meme estetiğinde temel alınan en önemli unsurları ise şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Meme başında oluşacak izlerin en minimal şekilde gerçekleştirilmesi
  • Meme estetiğinde yapılacak izlerin, meme başından normal deriye geçiş halinde, ton farkı şeklinde oluşturulması
  • Meme boyutunun omuz ve kalça ölçüleri ile uyumu
  • Meme başı büyüklüğünün memenin bütünü ile uyumu
  • Meme başının kişinin kolunun orta hizasına denk gelecek şekilde hizalanması

Meme Estetiğinde İz Kalmasının Nedenleri

Meme estetiği sonrası küçük ve belirgin olmayan izler kalması söz konusudur. Ancak bazı insanlarda meme estetiği sonrası daha belirgin izler meydana gelebilmektedir. Bu durumun sebeplerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Genetik sebeplerle derinin temel özelliklerinden kaynaklı olarak bazı kişilerde bütün önlemlere rağmen daha belirgin izler oluşabilmektedir.
  • İz bölgesinde enfeksiyon oluşması, yara iyileşme süresinin uzamasına sebep olarak belirgin iz olasılığını arttırabilmektedir.
  • Yaşın ilerlemesi, şeker hastalığı, sigara tüketimi gibi durumlar yaranın iyileşme süresini uzatarak iz oluşma olasılığını arttırmaktadır.

Meme Estetiği Uygulamalarında Oluşan İzler

Meme estetiği uygulamaları, meme büyüklüğü ve yapısının kişide oluşturduğu şikayetlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Aynı doğrultuda, uygulanan meme estetiği işlemlerine göre farklı izler meydana gelebilmektedir.

Meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatları, genellikle ters T şeklinde izler meydana gelmesine sebep olmaktadır. Uygulanan işlem sonucu oluşan T izinin uzunluğunun ve boyutunun azaltılması amacıyla birçok teknik geliştirilmiştir. Geliştirilen teknikler doğrultusunda izler, ters L ya da I boyutlarına kadar küçültülebilmiştir. Ancak uygun vakalarda gerçekleştirilebilen bu teknikler ile, meme estetikleri sonrası başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Geliştirilen yeni teknikler, ileri derece sarkık ve büyük olan memelerde uygulanamamakta, uygulandığı takdirde ise etkili ve başarılı sonuçlar sağlayamamaktadır.

Memede İz Oluşturmayan Yöntem: Koltuk Atından Meme Estetiği

Koltuk altı katlantısı üzerinden kesi izi oluşturularak gerçekleştirilen meme estetiği (büyütme ameliyatı) uygulamaları ile, kesi izinin koltuk altında meydana gelmesi, böylece memede iz oluşamaması sağlanabilmektedir. Koltuk altından meme estetiği, gerçekleştirilen meme ameliyatları içerisinde memede iz oluşumuna sebep olmayan nadir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koltuk altından meme estetiğinin gerçekleştirilmesi için hastanın belli koşulları sağlaması ve uygun olması gerekmektedir. En temel koşul ise, memenin sarkık olmamasıdır. Memede sarkıklık bulunması ve doğum yapılmış olması durumunda koltuk altı meme estetiği uygulanamamaktadır. Doğum yapmamış, memesi gelişmemiş ve memesinde sarkıklık bulunmayan kişilerde uygulanan koltuk altından meme estetiği uygulamaları ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Koltuk altı katlantısında 4 cm’lik kesi oluşturularak gerçekleştirilen meme estetiklerinde, meme bölgesinde iz oluşmamakta, iz koltuk altı katlantı çizgisi olarak iyileşme göstermekte, yaklaşık 1 yıl sonunda belli olmamaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...