Meme Estetiği Yöntemleri

Meme Estetiği Yöntemleri

Meme bölgesi, özellikle kadınlar için hem fonksiyonları açısından hem de fiziksel görüntüsü bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Tarih boyunca, doğurganlığın ya da kadınlığın temsilinde özellikle meme bölgesinin kullanıldığını da hatırlarsak, meme estetik görüntüsünün kadınlar için ne anlam ifade ettiğini daha iyi bir şekilde kavrayabiliriz.

Zaman, çeşitli faktörlerin de etkisiyle insan vücudunda doğal nitelikte değişimler meydana getirmekte ve bu değişimler, kişilerde çeşitli sağlık sorunlarıyla birlikte estetik birtakım kaygıları beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan, estetik kaygıların beraberinde sağlık sorunlarını getirdiği en hassas yapılardan biri, özellikle de kadınlar için meme bölgesidir. Meme bölgesinde zamanın olumsuz etkileriyle birlikte, estetik kaygıların ve sağlık sorunlarının sıklıkla karşımıza çıkması, plastik cerrahinin en çok kullanılan alanlarından biri olarak meme estetiğini karşımıza çıkarmaktadır.

Meme bölgesinde mevcut olan ya da zamanla çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan deformasyonların ve şikayetlerin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen estetik operasyonların tümü, meme estetiği adını almaktadır.

Kadınların meme bölgeleriyle ilgili birtakım sorun ve kaygılara sebep olan durumlar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bakımdan temel olarak, meme estetiğinin başlıklarını şu şekilde belirleyebilmekteyiz;

 • Meme küçültme
 • Meme büyütme

Kadınlardaki meme bölgesi yapısı ve şikayeti doğrultusunda uygulanacak yöntemler değişkenlik göstereceği için, her bir durumu ve bu durumlara göre uygulanan yöntemleri ayrı ayrı ele almak faydalı olacaktır.

Meme Küçültme Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Kadınlarda, kalıtsal olarak, doğuştan büyük memeler bulunabilmekte veya sonradan birtakım sebepler sonucunda meme büyümeleri meydana gelebilmektedir. Kadınlarda büyük memeler oluşması ya da mevcut olmasının temel sebepleri şunlardır:

 • Genetik faktörler; kadınlarda doğuştan büyük memeler olmasına sebep olmaktadır.
 • Hormon değişiklikleri; kadın vücudunda çeşitli etkiler meydana getirmektedir. Ancak kadın vücudunda, hormonal değişimlerin en belirgin etkilerinden birinin meme bölgesinde ortaya çıktığını söyleyebilmekteyiz.
 • Kilo değişiklikleri; hızlı kilo kayıpları ve hızlı kilo alınması durumlarında meme bölgesinde büyümeler ortaya çıkabilmektedir.
 • Emzirme; kadın vücudunda pek çok değişimle birlikte en belirgin olarak meme bölgesinde kendisini göstermektedir. Memelerin süt dolmasıyla, memelerde şişme ve büyüme meydana gelmektedir.
 • Yerçekimi; daha çok memelerde büyüme görülmesi aşamasında sarkmaya sebep olması bakımından etkide bulunmaktadır.

Yukarıdaki sebepler doğrultusunda kadınlarda meydana gelen meme büyümesi durumlarında, daha küçük, hafif ve sıkı bir meme niteliği elde edilmesi için memeden yağ, doku ve deri alınması işlemine, meme küçültme estetiği adı verilmektedir.

Büyük memelere sahip olan kadınlarda; bel, boyun ve kol ağrıları oluşabilmekte, göğüs altındaki dokularda tahriş, enfeksiyon gibi durumlar meydana gelebilmekte ve meme sarkmaları ortaya çıkabilmektedir. Büyük memeler, sebep olduğu bu sağlık sorunlarının yanı sıra, kadınlarda estetik görüntü açısından da birtakım kaygılar ortaya çıkmasını beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan, kadınlara beklentileri ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda uygun meme boyutları sağlamak için meme küçültme operasyonları uygulanabilmektedir.

Günümüzde meme büyütme operasyonlarında farklı yöntemler uygulanmaktadır. Meme büyütme operasyonlarında uygulanan yöntemler, hastanın vücut yapısına, medikal geçmişine ve uygulamadan beklentilerine göre belirlenmektedir. Meme küçültme operasyonları için uygulanan yöntemleri genel olarak şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • Salin doldurulmuş yapıya sahip göğüs implantları; meme küçültme operasyonlarında kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yapıdaki göğüs implantlarının içeriğinde, steril tuzlu su bulunmaktadır. Bu implantlar, istenilen içerik ve genişlikte doldurulabilmektedir.
 • Silikon jel içeren göğüs implantları; meme estetiğinde kullanılan başka bir seçeneği oluşturmaktadır. Bu yöntemde kullanılan implantlar, yumuşak elastik bir jel ile doldurulmuş nitelikte olmaktadır. Bu implantlarda, farklı büyüklük ve genişlikte seçenekler hazır olarak bulundurulmaktadır.
 • Cohesive jel silikon implantı; içinde yapışkan bir jel bulunan implant yapısnın kullanıldığı yöntemdir. Yumuşak yapıdaki bu implantlar, daha ince ve sağlam olmakla beraber, meme şeklini daha iyi destekler nitelikte olmaktadır.
 • Yağ transferi; vücudun yağ bakımından yoğun olan bir yerinden alınan yağ dokularının, meme içerisine yerleştirilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen meme estetiği yöntemidir. Bu yöntem, implant yöntemlerine oranla daha az tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meme Büyütme Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Meme dokusunda zamanla, çeşitli sebeplere bağlı olarak hacim ve doku kaybı meydana gelmesi sonucu meme boyutlarında küçülme meydana gelebilmektedir. Memelerde doku ve hacim kaybına sebep olan faktörleri genel olarak şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Hamilelik; sonrası memelerde yaşanan doku ve hacim kaybına bağlı olarak memelerde küçülme söz konusu olabilmektedir.
 • Ani ve hızlı kilo kayıpları; sonrası meme dokuları hasar görebilmekte ve meme hacminde azalma meydana gelebilmektedir.
 • Gelişimsel yetersizlik; meme yapısının zayıf ve hacimsiz nitelikte olmasına sebep olabilmektedir.
 • Kalıtsal sebepler; sonucu kişide doğuştan küçük ve hacimsiz memeler bulunabilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz sebepler doğrultusunda kadınlarda küçük memeler olmasıyla, çeşitli kaygılar ortaya çıkabilmekte ve kadınlar meme hacimlerini arttırmak amacıyla meme büyütme estetik operasyonlarına başvurabilmektedir.

Meme büyütme estetik operasyonlarında meme hacmini arttırmak amacıyla kullanılan yöntemlerin uygulanma biçimleri, kesi izini saklamak amacıyla, koltuk altından, meme başı çevresinden ve meme altı kıvrımından gerçekleştirilebilmektedir. Belirlenen bölgede, protezin yerleştirilebilmesi için, 4-5 cm’ lik bir iz açılmaktadır.

Meme protezleri, memedeki dokunun durumuna göre göğüs kasının altına veya üstüne yerleştirilebilmektedir. Meme büyütme operasyonları, genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilmekte, yaklaşık olarak 1-2 saat sürmektedir.

Meme protezleri, yuvarlak ya da su damlası (anatomik) şeklinde olabilmektedir. Memedeki doku ve yapı durumuna göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda hangi şeklin hastaya daha uygun olduğuna karar verilmektedir.

Uygulanan meme protezleri, memedeki süt kanalının ve meme bezinin altına yerleştirildiği için, emzirme döneminde süt verme konusunda herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmamaktadır.

Meme estetiklerinde, meme dikleştirme operasyonları da sıklıkla tercih edilen uygulamalardan biridir. Doğum, gebelik, emzirme, ileri yaş gibi çeşitli sebeplerle meme yapısında meydana gelen sarkma ya da deformasyonlar meme dikleştirme ameliyatlarıyla ortadan kaldırılabilmektedir. Memedeki fazla doku ve sarkmalar, yapılan dikleştirme uygulamalarıyla istenilen nitelikte sıkılaştırılabilmekte, daha sıkı, dik ve hacimli nitelikte memeler elde edilebilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...