Meme estetiği öncesi

Meme Estetiği Öncesi Planlama

Meme estetiği, gelişen teknolojiyle birlikte başarılı şekilde gerçekleştirilebilen, oldukça başarılı ve güvenilir nitelikte uygulamaların yapıldığı bir cerrahi alandır. Kadınların en sık olarak cerrahi müdahaleye başvurduğu alanlardan biri olarak meme estetiği, aynı zamanda pek çok açıdan titizlik ve detaylı değerlendirme gerektiren uygulamalardır. Bu bakımdan meme estetiği öncesi yapılacak değerlendirmeler ve planlamalar oldukça önemli bir yere sahip, titizlikle gerçekleştirilmesi gereken durumlardır.

Detaylı şekilde gerçekleştirilen değerlendirmeler ve titizlikle yapılan planlamalar, meme estetiği öncesi aşamasının daha başarılı şekilde oluşturulmasını sağlayarak, etkili ve nitelikli tedavilerin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan meme estetiği ameliyatı öncesi yapılması gerekenleri, plan niteliğinde sıralayabilmemiz mümkündür.

Meme Estetiği Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Meme estetiği öncesi yapılması gerekenler, başarılı bir operasyon sonucu elde edilebilmesi bakımından, belli başlı yapılması gerekenler olarak sıralanabilmektedir.

Fiziksel Muayene

Meme estetiği öncesi en etkili planlamanın yapılabilmesi için, ilk olarak hastanın fiziksel muayenesi gerçekleştirilmelidir. Fiziksel muayene gerçekleştirilirken şu sıralama uygulanarak en etkili sonuç alınması mümkün hale gelmektedir;

 • Öncelikli olarak hastanın tıbbi geçmişi araştırılmalı ve değerlendirilmelidir; böylece fiziksel muayene en etkili ve başarılı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Hastanın tıbbi geçmişi araştırılarak, kişinin ailesinde meme veya yumurtalık kanseri vakası bulunup bulunmadığı öğrenilebilmektedir. Ayrıca hastada, vasküler hastalıklar olup olmadığı öğrenilebilmekte ve kompresif nöropatiler bakımından derinin, tırnakların ve eklemlerin muayenesi yapılabilmektedir. Bulunan belirtiler, bu temel fiziksel muayene sonrası kontrol edilebilmektedir.
 • Doktor tarafından özellikle göğüs ve gövdenin uzunluğuna, aynı doğrultuda genişliklerine de bakılmalıdır. Bu doğrultuda, yükseklik ve ağırlık ilişkileri değerlendirilmelidir.
 • Ciltteki kalite niteliği ve derialtı yağının kalınlığı, memeye uygulanacak olan implantın lokasyonunun seçilmesi açısından önemlidir.
 • Meme simetrisi dikkatli şekilde değerlendirilmelidir. Ameliyat sonrası meme simetrisinde meydana gelen değişimler, fotoğraflarla ve detaylı sonuçlarla belirlenerek hastaya gösterilmelidir.
 • Meme ucu seviyeleri ölçülerek, meme uçları seviyeleri arasında bulunan farklılıklar not edilmelidir.
 • Meme ucu boyutu ve hassasiyeti, meme ucu seviyesinden ayrı olarak, özellikle dikkatli şekilde değerlendirilmelidir.
 • Meme altı kıvrımının seviyesiyle birlikte, meme sıkılığı değerlendirilmelidir.
 • Pektoralis majör kaslarının boyutu ve kalınlığı değerlendirilerek, çok aktif ve kaslı hastalarda farklı tedavi yöntemi uygulanabilmektedir.
 • Memelerde kitle olup olmadığının kesin ve net olarak anlaşılması için muayene gerçekleştirilmelidir. Fiziksel muayene sırasında en önemli noktayı tam da bu aşama oluşturmaktadır. Kişinin meme bölgesinde, kitle oluşumu söz konusu olup olmadığı tespit edilerek bu doğrultuda değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Hasta Bilgilendirme ve Eğitimi

Hasta, gerçekleştirilecek olan meme estetiği sonrasında oluşabilecek komplikasyonlarla ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Meme estetiği operasyonları, özellikle de meme büyütme operasyonları, etkili ve başarılı sonuçlarına rağmen çeşitli komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu bakımdan hasta, uygulanacak cerrahi müdahale sonrası meydana gelebilecek olan komplikasyonlarla ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Ortaya çıkabilecek bütün komplikasyonlar değerlendirilip listelenerek, hastaya sunulmalıdır. Ayrıca emzirme durumu olan hastalar, gerçekleştirilecek cerrahi müdahale sonrasında emzirme niteliklerinde ve yetilerinde bir değişim meydana gelmeyeceği hususunda bilgilendirilmelidir.

Meme Estetiği Öncesi Planlama

Meme estetiği öncesi yapılması gerekenler sırasıyla ve titizlikle uygulandıktan sonra, elde edilen veriler titizlikle değerlendirilerek, meme ameliyatı sırasında gerçekleştirilecek uygulama belli bir plan doğrultusunda belirlenmelidir.

Meme Hacmine Karar Verilmesi

Hastanın ideal meme boyutuna dair belirlemiş olduğu ya da aklında olan konsept, uygulanacak meme hacmi konusundaki son kararı büyük oranda etkilemektedir. Hastanın sahip olduğu meme ölçüsüyle ilgili düşüncesi ve beklentisi, doktorun yapmış olduğu değerlendirmelerle birlikte ele alınarak, ortak bir karar sağlanmalıdır. Doktorun kişiyle ilgili uygulamış olduğu muayeneyle elde ettiği veriler, kişinin beklentileriyle ortaklaşmalıdır. Böylece hem hastanın yapısal niteliklerine uygun hem de sonuçların kişiyi memnun edeceği operasyon sonuçları sağlanabilmektedir.

İmplant Seçiminin Yapılması

İmplant seçiminin yapılmasında; implantın dolgusu, yüzey dokusu ve şekli, ayrıca ölçüsü önemli bir yere sahip olmaktadır.

 • İmplantın dolgusu; uygulanacak operasyonun planlama aşamasında belirlenmesi gereken bir unsuru oluşturmaktadır. Jel implantlar, dünya üzerinde pek çok madde içerisinde bulunan, dolayısıyla doğal nitelikli içeriklere sahiptir. Bu bakımdan jel implantlar, akılda soru işareti oluşturacak niteliğe sahip değildir.

Yeni jenerasyon yapışkan jel dolgulu implantlar, daha doğal bir dokunma hissi sağlayan avantajlı niteliklere sahiptir. Geleneksel jel dolgulu ve saline-dolgulu meme implantlarıyla karşılaştırıldığı zaman, yeni jenerasyon yapışkan jel dolgulu implantlarda yarı- katı bir yapıya sahip olmalarından kaynaklı, dalgalanmaya daha az rastlanmaktadır.

 • Uygulanacak implantın yüzey dokusu ve şekli; yine temel olarak cerrah tarafından karar verilen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahın, pürtüklü veya pürtüksüz, yuvarlak ya da anatomik şekle sahip implantlar arasından hastaya en uygun nitelikte olanı belirlemesi gerekmektedir. Her bir implant yüzey dokusu, hastanın cilt yapısına ve özelliklerine göre farklı etkiler oluşturmaktadır. Örneğin, pürüzsüz- duvarlı implantlar, çok ince cilt yapısına sahip olan hastalarda, belirginliği azaltmak amacıyla uygulanabilmektedir. Pürtüklü yapıdaki implantlar ise, kalın ciltli hastalarda veya orta miktarda meme dokusuna sahip kişilerde, daha yüksek tolare oluşturduğu için tercih edilmektedir. Yuvarlak implantların genellikle iyi sonuçlar vermesine karşın, doktorlar tarafından daha çok, anatomik şekildeki implantlar tercih edilmektedir.
 • İmplantın Ölçüsü; meme estetiğinde başarılı sonuç elde etmek bakımından planlaması yapılması gereken, hassas konulardan birini oluşturmaktadır. Genel olarak doktorlar tarafından, 400 cc’den az hacimli meme implantları tercih edilmektedir, çünkü daha büyük çaplı implantlar, daha yüksek komplikasyon oluşturma eğilimi taşımaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...