Cinsiyet Değişikliği Ameliyatının Şartları Nelerdir?

Cinsiyet Değişikliği Ameliyatının Şartları Nelerdir?

Cinsiyet değişikliği operasyonu kararı genellikle kişinin bedeninde hissettiği hisler nedeniyle ortaya çıkar. Aslında, iki yaşından itibaren, cinsiyet kavramı keşfedilir, bu yaşlardan itibaren kişi kendi cinsiyetine ait olmadığını hissetmeye başlayabilir. Bedeni ile bağdaşamadığını hisseden bir kişi bazen kendi cinsine karşı duran cinsiyet eğilimleri gösterebilir. Ekonomik özgürlüğü olan her reşit birey cinsiyet değişikliği operasyonu yaptırmakta özgürdür. Son zamanlarda büyük rağbet gören bir ameliyat olarak tanınmaktadır.

Cinsiyet Değiştirme Cerrahisi Hakkında

Cinsiyet değişikliği operasyonu yasal yönleri, uygulanan testleri, kontrolü ve operasyon süreci şeklinde uzun bir prosedüre sahiptir. Bu süreçte, kişinin psikolojik ve fiziksel olarak bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Belirli bir sürenin geçmesi ve önce tedavi edilip edilemediğinin araştırılması tavsiye edilir. Cinsiyet değişikliği operasyonu yapmak isteyen bir kişi önce mahkemeye gitmelidir. Kişinin başvurusu konsey tarafından hâkim yönetiminde değerlendirilir. Bu konsey genellikle üniversite hastanelerindeki uzmanlardan oluşur. Psikiyatrlar, jinekologlar, ürologlar, endokrinologlar, plastik cerrahlar ve avukatlar bu konseyi oluşturur. Konseyin cinsiyeti değiştirme operasyonu yaptırmak isteyen kişinin düşüncelerini bilmesi gerekir. Başvuranın cinsel kimliğini belirlemek ve bu kişinin transseksüel olup olmadığına dair bir sonuca varmak konseyin elindedir. 

Cinsiyet Değiştirme Nedir?

Bir cinsiyet değiştirme ameliyatı, içinde bulunduğu cinsiyete uygun olmayan manevi hisler sebebiyle karar verilen özel bir operasyondur. Kişinin bedeni ile duygularının ve hislerinin çatışması sonucu ortaya çıkan ihtiyaçtır. Çünkü cinsiyet değişikliği ameliyatı ilerici ve çok yönlü bir süreçtir. Çeşitli cerrahi işlemlere ek olarak, hormonal tedavi de düzenli olarak yapılmalıdır. Bunun yanı sıra aile geçmişi, anamnez süresinde iyi araştırılmalıdır. 

Cinsiyet değiştirme sürecinin ilk aşaması, mahkemenin kararına bağlıdır. Burada, bireyin kişiliğindeki cinsiyet grubunu değiştirmek için nüfus idaresine karşı dava açması gerekir. Ülkemiz bünyesinde, cinsiyet değiştirmenin temel koşulları vardır. Ancak bu dava sonucu alınacak izinle, bir kişi cinsiyet değişikliği operasyonu yaptırabilir. Bu davalar Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi kapsamındadır.

Üreme Yeteneği Eksikliğinin Durumu

Mahkemeye cinsiyetin değiştirilmesi için başvuran kişiler, üreme ihtimalinden sürekli olarak mahrum bırakılmalıdır. Çünkü yapılması gereken operasyonlar sırasında, kişi bu operasyonun bir gereği olarak cinsel yaşamdan mahrum olacaktır. Buna engel olunmalı ve cinsel yaşamın sürekliliği desteklenmelidir. Bunun için de hormon tedavisi elzemdir. Ayrıca, bireyin üreme organları, operasyon sırasında öngörülemeyen bir durum sonucunda alınmazsa ve üreme meydana gelirse, açılan dava sonucunda sorun çıkabilir.

Cinsiyete Uyumla İlgili Psikiyatrik Rapor

Cinsiyet değişimi yasal bir süreçtir. Bunun için yasal anlamda yapılan başvurular, işlemden önce ve sonra olarak iki parça halinde gerçekleştirilir. Psikolojik anlamda da kişinin güçlü durması gerekir. Bu nedenle, cinsiyeti değiştirmek isteyen kişinin, her yönü ile süreci düşündükten sonra cinsiyeti değiştirmeye karar vermesi sağlanmalıdır.

Türk Medeni Kanunu'nun 40. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, cinsiyetini değiştirmek isteyen bir kişi en az on sekiz (18) yaşında olmalıdır. Bunun temel nedeni, kişinin kendi kararlarını verebileceği bir yaşta olmasını beklemektir. Cinsiyet değiştirme operasyonu yapmak isteyen bir kişi evlenmemiş de olabilir, geçmişinde evlilik bulunan bireyler de bulunabilir. Medeni Kanun maddesinde yer alan hükümde, evli ve boşanmış kişi ayrımı bulunmamaktadır. Fakat cinsiyet değişikliği operasyonu için mahkemeye başvururken evliliğin beyanı sunulmalıdır.

Sağlık Sorunları

Cinsiyet değiştirme operasyonu süreci, bu alanda deneyime sahip sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır. Uzun vadeli bir süreçtir. Bu karar tamamen kişisel olduğu için süreç en başından itibaren bireysel olarak takip edilir. Cinsiyet değiştirme ameliyatını yaptıracak olan kişi sağlık durumunu en ince ayrıntısına kadar araştırmalıdır. Şeker, karaciğer, kalp ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi komplikasyona neden olacak sağlık sorunları bulunmamalıdır. Ayrıca genetik bir hastalık olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Sosyal Medyada Paylaş

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...