Erkekte burun estetiği

Erkekte Burun Estetiği Tedavisi

Estetik burun ameliyatı denildiği zaman, akla ilk olarak kadın burun estetiği operasyonları gelmektedir. Ancak yakın zamanda, erkeklerde de estetik burun ameliyatları sık tercih edilen uygulamalar haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre erkekler, yağ aldırma işlemleri ve saç ekimi uygulamaları kadar, burun estetiği operasyonlarını da tercih etmeye başlamıştır.

Erkeklerde tıpkı kadınlarda baskın olan yaklaşımdaki gibi, burun estetiklerini, bütün yüz ifadesini dengeleyen bir unsur olarak ele almakta ve yüzdeki odak noktası olarak burunda ideal görünümü sağlamaya yönelmektedir. Erkekler yaşamlarının her alanında, özellikle de ikili insan ilişkilerinde, dengeli ve güzel bir yüz görünümünün olumlu etkilerini yaşamayı tercih ederek burun estetiklerine yönelmektedirler. Ancak, yapılan araştırmaların sonuçlarına da dayanarak daha sık başvurulan erkek burun estetiği operasyonlarında temel kaygıyı, burunun kadınsı bir hal alması oluşturmaktadır. Bu bakımdan, erkeklerin nasıl bir ideal burun istedikleri, kişilerin estetik operasyondan beklentileri üzerinden şekillendirilmektedir.

Erkeklerde burun estetiğinde, cinsiyetlerde mevcut olan temel anatomik yapıya uygun nitelikte işlem yapılması uygulamanın başarısı için oldukça önemli bir noktayı oluşturmaktadır.

Erkek ve Kadın Burun Estetiği Arasında Fark Var mıdır?

Erkek burun yapısı ve kadın burun yapısı arasında, temel olarak estetik açıdan kaynaklanan bir fark bulunmaktadır. Bu estetik farkın temel kriterini ise, burun ve dudak arasındaki açı oluşturmaktadır. Burun bölgesinin dudak bölgesiyle yaptığı açı, erkeklerde 90 derece kadarken, kadınlarda daha fazladır. Kadın burnunun, erkek burnuna göre daha geniş açı yapması, daha kalkık nitelikte olması anlamına gelmektedir. Bu bakımdan kadın burnunun, estetik görünümün temel kriteri esas alındığı zaman, erkek burnuna göre daha kalkık olması gerekmektedir.

Plastik cerrahi burun estetiklerinde, kadınlara ve erkeklere uygulanan cerrahi prensipler arasında bir fark bulunmamaktadır. Ölçü ve açı miktarı değişkenlik gösterse de değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda uygulanan cerrahi prensipler aynı niteliktedir.

Erkeklerde temel olarak burun ucu, daha geniş ve belirgin nitelikte olmaktadır. Bu bakımdan, burun sırtı ve burun ucundaki geçişin daha belirsiz hale gelmesi genel itibariyle kabul görmemektedir.

Burun Estetiğinde Amaç Nedir?

Burun estetik ameliyatlarında temel amaç, sadece dış görünümde ideal bir düzenleme gerçekleştirmek değil, aynı zamanda anatomik fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren, açık ve nitelikli şekilde nefes alabilen bir burun meydana getirmek olmalıdır. Bu bakımdan erkeklerde gerçekleştirilen burun estetik ameliyatlarında da ideal estetik görünümün yanı sıra, fonksiyonlarını sağlıklı şekilde yerine getirebilen bir burun oluşturmak, temel amaç olmalıdır.

Burun estetiği ameliyatları, genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar olmaları bakımından, ağrısız işlemler olduklarını söyleyebilmekteyiz.

Burun estetik ameliyatları, burunda mevcut olan deformasyonlara ve bu deformasyonlara uygun olarak gerçekleştirilecek olan işlemlere göre değişim gösterse de ortalama 2-3 saat süren uygulamalardır.

Burun estetiği ameliyatları, plastik cerrahi operasyonları arasında en zor ameliyatlardan biridir. Her cerrahi operasyon gibi, burun estetiği işlemlerinin de deneyimli cerrahlar tarafından titizlikle uygulanması gerekmektedir.

Burun estetiklerinde uygulanan yöntemler temel olarak; açık teknik ve kapalı teknik adını almaktadır.

Burun Estetiği Tedavisinde Her Teknik İşe Yarar mı?

Burun estetik ameliyatlarında, burunda mevcut olan ya da sonradan meydana gelen deformasyonlara bağlı olarak, hastaya uygun nitelikte yöntemler uygulanabilmektedir. Bu bakımdan, hastayla ilgili yapılan değerlendirmelere ve belirlenen durum niteliklerine göre, burun estetiği ameliyatlarında genel itibariyle; açık burun ameliyatı ve kapalı burun ameliyatı olmak üzere iki çeşit uygulama gerçekleştirilebilmektedir. Erkek burun estetik ameliyatlarında temel olarak uygulanan cerrahi prensiplerin aynı olması bakımından, yine bu iki temel yöntemler uygulanmaktadır.

Açık Teknik Burun Ameliyatı

Erkek ve kadınlarda açık burun ameliyatları, burun deliklerinin arasındaki bölgenin, alt kısmından küçük bir kesi açılarak gerçekleştirilmektedir. Kesinin burun delikleri alt kısmından gerçekleştirilmesi, cerrahın görüş açısı bakımından oldukça kolaylık sağlayan geniş bir gözlem alanı sağlamaktadır. Açık burun ameliyatlarında burun delikleri alt kısmında yapılan kesi yoluyla, burun içinde bulunan deformasyonlar net bir şekilde gözlemlenebilmekte ve daha başarılı bir operasyon gerçekleştirilebilmektedir.

Erkek ya da kadın hastalarda, ileri derecede deformite mevcut olması durumunda ya da geçirilmiş estetik operasyon hikayesi söz konusu olduğunda açık burun estetiği uygulamaları tercih edilmektedir. Bununla beraber, açık teknik burun ameliyatlarında kesiler burun dışında, burun delikleri arasındaki alt kısımda gerçekleştirildiği için, ameliyat sonrası gözle görülebilecek nitelikte dikiş izi kalma ihtimali oluşmaktadır. Yara iyileşmeleri, kişilerin özelliklerine göre değişim gösterdiği için, kalacak olan ameliyat izi herkeste aynı şekilde görünmemektedir.

Genelde kıkırdak ve kemikte uygulanan işlemler kapalı teknikle aynı nitelikte olmaktadır.

Kapalı Teknik Burun Ameliyatı

Erkek ve kadınlarda kapalı burun estetiği ameliyatlarında, ameliyat kesileri burun içine uygulanmaktadır. Kapalı teknik burun ameliyatlarında, kesiler burun içindeki bölgede gerçekleştirildiği için, cerrahi görüş açısı daha az olmaktadır. Bu bakımdan ameliyat öncesi yapılan değerlendirmelere destek niteliğinde, burun içi deformitelerinin yapılan kesiler yoluyla ameliyat sırasında gözlemlenebilmesi mümkün olmamaktadır. Kapalı teknik burun estetiklerinin açık teknik burun ameliyatlarına göre avantajı ise, kesilerin burun içinden gerçekleştirilmesinden dolayı, dışarıdan gözle görülebilecek bir dikiş izi ihtimali bulunmamasıdır. Ayrıca, kapalı teknik burun estetiği ameliyatlarında, açık teknik burun estetiklerine göre daha hızlı iyileşme görülmektedir.

Erkeklerde uygulanan burun estetiği uygulamalarında, burun bölgesinin yüzün diğer yapıları ile birbirini tamamlaması ve uyum içinde olması esas alınmalıdır.

Sosyal Medyada Paylaş

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...